No-nonsense makelaar Johan Smedema zit op 20 oktober 2016 vijftig jaar in het vak. De oprichter van Smedema Makelaars en Taxateurs in het Limburgse Gennep is nog steeds nauw betrokken bij het bedrijf.

Namens de burger strijd tegen de gemeenten

1981 - 1986

Johan Smedema denkt altijd aan de ander

Als er iets is waar Johan Smedema niet tegen kan dan is het onrechtvaardigheid. Met zijn bul op zak, trekt hij ten strijde én dan veelal tegen gemeentes.  “Als ik hoorde dat iemand onrecht werd aangedaan op het gebied van ruimtelijke ordening en hij was een relatie van mij dan nam ik ongevraagd contact op en gaf aan dat ik de zaak wel pro deo wilde voeren. Dat ik daarmee niets verdiende en opdrachten van de gemeente wel kon schudden, maakte mij niet uit. Uiteindelijk krijg je er wel veel goodwill door. Iets wat natuurlijk heel fijn is als je oorspronkelijk niet uit de regio komt waarin je werkzaam bent.”
 
Zo geeft hij in 1981 de nota ‘Financieel verhaal door gemeenten op particuliere bouwterreinen’ uit. “Het artikel handelde over de rechtmatige en onrechtmatige ontsluitingskosten en andere verhaalsmogelijkheden van de gemeenten, zoals baatbelasting, bouwgrondbelasting, uitwegvergunningenstelsel, bestemmingsplanwijzigings methode, exploitatieverorderingen en het parkeerartikel. Op grond van uitspraken van de toenmalige AROB-rechter - nu Raad van State -  kwam ik tot de conclusie dat veel van dit financiële verhaal door gemeenten onrechtmatig was. Ik adviseerde burgers om de nota niet zomaar te betalen.”
 
Ook de pers besteedt veel aandacht aan deze materie. “Veel particulieren hebben letterlijk en figuurlijk baat gehad bij deze artikelen. De gemeenten namen me dat niet altijd in dank af. Voor mij geldt echt maar één ding: recht is recht en krom is krom.”
 
Smedema geeft een voorbeeld: “In 1981 dreigde Groothandel Jetten uit Gennep zijn al lang bestaande bedrijf te moeten sluiten. Na grondig onderzoek bleek de gemeente Gennep fout te zitten. Dat zorgde voor veel publiciteit én Jetten kon blijven zitten waar hij zat. Weer een ondernemer dankzij de juridische kennis op het terrein van de Ruimtelijke Ordening gered van de ondergang.”
 
In 1984 haalt Smedema de media als adviseur van twee agrariërs uit Ottersum. “Herman en Koos van Bergen vroegen mij om advies over de verkoop van hun agrarische percelen, gelegen tegen de bebouwde kom van Ottersum. Er blijken 134 huizen gebouwd te mogen worden aan de Goorseweg en de gronden er achter. De gemeente Gennep heeft hier bezwaar tegen, maar blijkt haar zaakjes niet op orde te hebben. Nieuwbouw was niet tegen te gaan. Bijzonder is dat ik op dit idee ben gekomen tijdens één van de colleges in Amsterdam die ik volgde om mijn juridische kennis bij te houden. Het was zo saai dat ik bijna in slaap viel. Toen ik het geluid van een piepend krijtje over het schoolbord hoorde gaan, schrok ik wakker. Dat zag de hoogleraar die het kort voor mij herhaalde. Met die kennis heb ik in Ottersum mijn twee opdrachtgevers goed kunnen bedienen en kreeg ik opdracht van de bouwer deze 134 woningen te verkopen. Dat kwam goed uit na zes jaren diepe crisis in de woningmarkt en economie.” En eerlijk is eerlijk: de opdracht tot bemiddeling bij de verkoop van deze nieuwbouw woningen kreeg ik toen tegen de geldende makelaars courtage.

In 1991 ontving Smedema ter gelegenheid van het 25 jarig makelaarschap het makelaarsstafje met bijbehorende oorkonde.